Trudnościeralna

 

NAZWYASORTYMENTPROCESY OBRÓBKIOPIS/ZASTOSOWANIE
FORA, RAEX, ABRAZO (NICRODUR) i inneBlachyStan w momencie dostawy - po hartowaniu.Korpusy, czerpaki i krawędzie robocze maszyn do robót ziemnych; zużywalne części maszyn górniczych; zużywalne części betoniarek i maszyn do obróbki drewna; konstrukcje platform; podajniki, leje
Zginanie- Pomimo dużej wytrzymałości stale Raex 400 mogą być formowane poprzez swobodne zginanie. 
Spawanie - W przypadku hartowanych stali odpornych na ścieranie można stosować wszystkie normalne metody spawania 
Ważne znaczenie ma wstępne podgrzanie, szczególnie przy sczepianiu krótkimi spoinami.
Na środku spawanej blachy należy wykonać mocny spaw czepny i zaleca się rozpoczęcie spawania od środka blachy
Obszar spoiny powinien być utrzymywany w odpowiedniej temperaturze, np. poprzez ciągłe spawanie, bez przerw.
Obróbka cieplna - Stale Raex nie są przeznaczone do obróbki cieplnej podczas produkcji ani po jej zakończeniu. Jedynym rodzajem obróbki cieplnej, która nie wpływa ujemnie na odporność tych stali na ścieranie, jest odpuszczanie w umiarkowanych temperaturach, w granicach 150–200 °C.
Cięcie termiczne - Na powierzchni ciętego termicznie materiału tworzy się strefa wpływu ciepła, podobna do strefy wpływu ciepła powstającej na powierzchni spawanego materiału. Podczas cięcia termicznego powierzchnia ulega utwardzeniu do głębokości 1–2 mm, a w wyniku nagrzewania po cięciu poniżej tworzy się miękka, odpuszczona warstwa.
Cięcie mechaniczne - Duża wytrzymałość i twardość stali odpornych na ścieranie ma duży wpływ na cięcie mechaniczne. Stal Raex 400 może być cięta za pomocą maszyn przystosowanych do pracy pod dużymi obciążeniami. Twardość ostrza tnącego musi przekraczać 53 HRC.
HARDOX BlachyBlachy trudnościeralne Hardox mogą być cięte przy pomocy: lasera, strumienia wodnego z cząstkami ściernymi, palnika plazmowego, palnika tlenowego. Można je także obrabiać za pomocą: frezowania, wiercenia, toczenia i walcowania;Hardox jest nazwą handlową blach trudnościeralnych produkowanych przez hutę SSAB OXELÖSUND ze Szwecji. Cechą charakterystyczną tych blach jest wysoka odporność na ścieranie i obciążenia udarowe.
Stale te mogą być spawane każdą konwencjonalną metodą spawania stosowaną do spawania stali wysokowytrzymałych oraz zwykłych.