Wstęp

 

Miedź (Cu) jest pierwiastkiem chemicznym z grupy metali przejściowych układu okresowego. Gęstość 8,96 g/cm³; temperaturę topnienia 1083 °C. Jest miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Pod wpływem warunków atmosferycznych miedź ulega powolnej korozji powierzchniowej, pokrywając się charakterystyczną zieloną patyną. Miedź można przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco. Oferujemy wyroby z miedzi: taśmy, blachy, pręty, płaskowniki miedziane, rury i profile w różnych gatunkach.