PTFE – Policzterofluoroetylen

 

PTFE – Policzterofluoroetylen - czyli teflon jest znanym i często stosowanym tworzywem. Cechuje się właściwościami antyadhezyjnymi i brakiem absorpcji wilgoci oraz bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi, niezależnymi od temperatury i częstotliwości . Jest prawie całkowicie odporny na oddziaływanie chemiczne, a niska energia powierzchniowa PTFE powoduje, że jest materiałem niezwykle śliskim. Jest materiałem niepalnym. Dzięki swym właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu np. do budowy aparatury chemicznej, elektronicznej i elektrotechnicznej, w technice laserowej i kriotechnice, w transporcie, do budowy maszyn, w produkcji pomp i armatury.

Nazwy handlowe: Tarflen, Boraflon, Tecaflon, Fluon, Halon, Polyflon, Reproflon.

Inne rodzaje PTFE: PTFE GF, PTFE + Grafit, PTFE + Brąz, PTFE + MoS2.